background
logotype

Jeugd

De EGA wil door middel van een jeugdkring de jongeren een veilige plek geven waar ze met elkaar Jezus
mogen leren kennen, en een persoonlijke keuze voor Hem mogen maken.

De jeugdgroep functioneert ook als ontmoetingsplek waar persoonlijke aandacht voor
elkaar is, onderlinge contacten gestimuleerd worden, en er ruimte is voor ontspanning en plezier.

Verder willen we de jongeren stimuleren en helpen om de normen en waarden die ze leren
praktisch toe te passen in het midden van de gemeente. Als voorbereiding op het functioneren
binnen de maatschappij.

Werkgroepleider Jeugd: Rianne Visser

Jeugdkring: Jeugdleiding
Jongste Jeugd (12 t/m 15 jaar) Jelle & Rianne Visser
Oudste Jeugd (16 t/m 20 jaar) Frank & Tanja Satijn

 

© 2018 - Evangelische Gemeente Assen