background
logotype

ANBI Evangelische Gemeente Assen

A. Algemene gegevens

Evangelische Gemeente Assen; RSIN 822111275

Bezoekadres

Salland 4
9405 GM Assen

Contactgegevens

Postbus 98
9400 AB Assen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

B. Samenstelling bestuur

De EGA heeft pastorale oudsten en bestuurlijke oudsten. De bestuurlijke oudsten vertegenwoordigen de gemeente in en buiten rechte.

C. Doelstelling en visie
Het doel van de EGA is het samen gemeente zijn tot eer van God en opbouw van de gemeente, op grond van het gemeenschappelijk getuigenis van Jezus Christus als Heer en Heiland, persoonlijk als ook van de gemeente. De geloofsinhoud waar we ons als EGA op stellen wordt nader omschreven in het document ‘Geloofsgrondslagen’.
In het ReVisietraject 2013-2015 is als gemeente gezamenlijk vastgesteld dat we ons willen richten op: rust, bezinning en relaties. Dit vertaalt zich in vijf doelen:
1. De gemeente als rustplaats.
2. Ontmoeting met God en geestelijke groei.
3. Groeien in vreugde: dienen uit verlangen.
4. Onderling communiceren en elkaar accepteren.
5. Investeren in goed leiderschap.

D. Beleidsplan

Beleidsplan EGA

E. Beloningsbeleid

Binnen de EGA zijn er geen betaalde gemeentewerkers.

F. Verslag activiteiten

De EGA heeft wekelijks een dienst, met zang en muziek en een preek, waarin de kinderen naar de zondagsschool of crèche gaan. Tijdens de diensten werden collectes gehouden voor o.a. zendelingen die we ondersteunen. Verder werden activiteiten georganiseerd zoals bijbelstudiekringen, jeugdgroepen, een gebedsbijeenkomst, gemeentebijeenkomsten en extra diensten i.v.m. Kerst.

G. Voorgenomen bestedingen

Begroting Evangelische Gemeente Assen 2017
Begroot Begroot Inkomsten Begroot Begroot Uitgaven
Inkomsten 2017 2016 2015 Uitgaven 2017 2016 2015
Financieel/Facilitair Financieel/Facilitair
Collectes goede doelen 1.750 1.500 1.899 Giften goede doelen 1.750 1.500 1.899
Collectes gemeente       0 1.500 1.556 Huur ruimten VvG 9.750 10.000 9.522
Giften gemeente     24.500 24.250 24.266 Diaconie 1.000 1.000 670
Rente 250 250 239 Externe ondersteuning 750             0 1.350
Stortingsoverschot bank 0 0 15 ABC-gemeenten 900 750 0
Boekhoudprogramma 350 250 193
Licenties 0 0 267
Verzekeringen 250 250 223
Overige kosten gemeente 1.000 0 1.310
Onderwijs
Sprekers 3.750 4.000 3.555
Onderwijskosten 250 250 366
Zending 8.800 7.600 9.819 Zending 8.800 7.600 9.819
Evangelisatie
Ondersteuning acties 250 250 214
Giften TT-evangelisatie 0 0 385 TT-evangelisatieteam 500 500 637
Kinderwerk 1.250 1.250 765
Jeugdwerk 1.500 1.250 985
Muziek/Zang/Techniek 250 1.000 0
Huur ruimtes 1.500 1.500 1.645
Kringen 1.250 750 0
Pastoraat 750 1.750 0
Diensten 2.100         1.250 276
Begrotingstekort 2.600 0 0 Begrotingsoverschot 0 0 4.483
Totaal 37.900 35.100 38.179 Totaal 37.900 35.100 38.179

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Realisatie Evangelische Gemeente Assen 2016

Realisatie

Begroot

Inkomsten

Realisatie

Begroot

Uitgaven

Inkomsten

2016

2016

2015

Uitgaven

2016

2016

2015

Financieel/Facilitair

Financieel/Facilitair

Collectes goede doelen

2.193

1.500

1.899

Giften goede doelen

2.193

1.500

1.899

Collectes gemeente

229

1.500

1.556

Huur ruimten

9.870

10.000

9.522

Giften gemeente

24.276

24.250

24.266

Diaconie

924

1.000

670

Rente

135

250

239

Externe ondersteuning

0

0

1.350

Stortingsoverschot bank

9

15

ABC-gemeenten

1.238

750

0

Boekhoudprogramma

195

250

193

Licenties

27

0

267

Verzekeringen

147

250

223

Overige kosten gemeente

1.138

0

1.310

Onderwijs

Sprekers

3.755

4.000

3.555

Onderwijskosten

0

250

366

Evangelisatie

Ondersteuning acties

253

250

214

Giften TT

362

0

385

TT-evangelisatieteam

785

500

637

Kinderwerk

552

1.250

765

Jeugdwerk

1.696

1.250

985

Muziek/Zang/Techniek

Muziek/Techniek

578

1.000

0

Huur ruimtes

1.575

1.500

1.645

Kringen

0

750

0

Pastoraat

142

1.750

0

Diensten

567

1.250

276

Zending

7.768

8.700

8.705

Zending

7.156

8.700

7.989

Begrotingstekort

0

0

Begrotingsoverschot

2.181

0

    5.199

Totaal

34.972

36.200

37.065

Totaal

34.972

36.200

37.065

 

 

© 2018 - Evangelische Gemeente Assen