“Wij zijn een groeiende, evangelische gemeente,
waar bezinning, rust en relaties centraal staan.”

Elke zondag samenkomst

Aanvang 10:00 uur, er is crèche/zondagsschool aanwezig.
Locatie: CS Vincent van Gogh, Salland 4, 9405 GM Assen

God de Vader en Zijn Zoon de Here Jezus centraal

We willen in onze diensten tijd en ruimte creëren voor de ontmoeting
met God en voor geestelijke groei van elk individu.

In onze dienst staan God de Vader en Zijn Zoon de Here Jezus centraal door middel van
liederen, gebed en prediking.

Programma TT-evangelisatie 2024

Ook dit jaar willen we weer tijdens de TT-week gaan evangeliseren in Assen.
De plaatsen van samenkomsten staan per dagdeel vermeld (Bethelkerk of Leger des Heils).
Bethelkerk: Christelijke Gereformeerde Kerk, Groningerstraat 14, Assen.
Leger des Heils: Rolderstraat 104, Assen.
(Let op! Leger des Heils is alleen bereikbaar aan de oostkant vanaf de weg naar Rolde!)

 

 

Woe
26 juni

 

 

 

Toerusting in de Bethelkerk

19:30 – 20:00                   Koffie / kennismaking

20:00 – 21:00                   Welkom / gebed

                                               Lofprijs & aanbidding o.l.v. aanbiddingteam

                                               Toerusting / bemoediging

                                               Gebed / afsluiting

21:00 – 21:30                   Koffie / napraten

 

 

Do
27 juni

 

 

 

Plaats van samenkomst: de Bethelkerk

09:30 – 12:30                   Evangelisatie in de binnenstad van Assen

13:30 – 16:30                   Evangelisatie in de binnenstad van Assen

Plaats van samenkomst: het Leger des Heils

19:30 – ±24:00                 Evangelisatie in de stad (Rolderstraat)

 

 

Vrij
28 juni

 

 

Plaats van samenkomst: de Bethelkerk

09:30 – 12:30                   Evangelisatie in de binnenstad van Assen

13:30 – 16:30                   Evangelisatie in de binnenstad van Assen

Plaats van samenkomst: het Leger des Heils

19:30 – ±24:00                 Evangelisatie in de stad (Rolderstraat)

 

 

Za
29 juni

 

 

 

Plaats van samenkomst: de Bethelkerk

09:30 – 12:30                   Evangelisatie in de binnenstad van Assen

13:30 – 16:30                   Evangelisatie in de binnenstad van Assen

 

 

Diensten

De EGA verlangt er in de allereerste plaats naar met elkaar een dienst te hebben waarin de Here God en Zijn Zoon de Here Jezus centraal staan en die tot eer is van Hem en zijn Zoon, geleid door de Heilige Geest.

Wie zijn wij

We vinden het belangrijk met de gemeente te groeien naar een dienst, waarin alle gemeenteleden en bezoekers God én elkaar kunnen ontmoeten.

Wat doen wij
Diensten

De EGA verlangt er in de allereerste plaats naar met elkaar een dienst te hebben waarin de Here God en Zijn Zoon de Here Jezus centraal staan en die tot eer is van Hem en zijn Zoon, geleid door de Heilige Geest

Wie zijn wij

De leiding van het kinderwerk wil de kinderen van 0 t/m 12,13 jaar een veilige plek bieden binnen de EGA waar ze in hun eigen leeftijdsgroep Jezus mogen leren kennen en een relatie mogen opbouwen en onderhouden met Hem.

Wat doen wij

Het doel van het onderwijs binnen de EGA is geestelijke groei van alle leden en gasten. Het draagt niet alleen bij tot groei in kennis, maar ook in liefde, gebed en toewijding met als doel dat het geloof in Christus en de relatie met de medemensen zullen groeien.

De komende tijd:

30jun10:0011:30Samenkomst, spreker Theo van Barneveld10:00 - 11:30 CS Vincent van Gogh, Salland 4, 9405 GM Assen

Groei, ontmoeting & plezier
De EGA verlangt er in de allereerste plaats naar met elkaar een dienst te hebben waarin de Here God en Zijn Zoon de Here Jezus centraal staan
en die tot eer is van Hem en zijn Zoon, geleid door de Heilige Geest. We vinden het daarom belangrijk met de gemeente te groeien naar een dienst,
waarin alle gemeenteleden en bezoekers God én elkaar kunnen ontmoeten.

We willen graag dat iedereen als gevolg daarvan met plezier naar de gemeente gaat.

Kom eens langs of neem contact op!

Samenkomstadres : CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen (Let op; dit is géén postadres!)

Postadres : Postbus 98 | 9400 AB Assen    /    KvK nummer : 01178035

X