“Het begeleiden van gemeenteleden naar persoonlijk herstel.

Pastoraat

De EGA heeft een werkgroep pastoraat. Het verlangen van deze werkgroep is het begeleiden van gemeenteleden naar persoonlijk herstel waardoor mensen tot groei kunnen komen en leven zoals God het bedoeld heeft. De pastorale zorg vindt zijn bron en norm in het herderschap van zijn Zoon Jezus Christus.

De werkgroep pastoraat wil ook deze roeping van zorg voor elkaar gemeentebreed uitdragen en wordt bijzonder aangesproken door de volgende teksten:

Gal 6:2a “ Draagt elkanders lasten”
Rom15:7 “ Daarom aanvaardt elkaar, zoals Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods”.

 Werkgroepleider Pastoraat: Wietse Klaucke

Kom eens langs of neem contact op!
Samenkomstadres: CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen
X