“Samen gemeente zijn op grond van het getuigenis van
Jezus Christus als Heer en Heiland.

Privacyverklaring Evangelische Gemeente Assen

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT EN WAAROM DE EGA (EVANGELISCHE GEMEENTE ASSEN) GEGEVENS NODIG HEEFT

De EGA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per email contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

 

HOE LANG DE EGA GEGEVENS BEWAART

De EGA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen contact met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

De EGA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van de EGA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder

het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

De EGA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze

gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@eg-assen.nl. De EGA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

De EGA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de EGA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de EGA verzamelde

persoonsgegevens, neem dan contact met de EGA op via info@eg-assen.nl.

De EGA is als volgt te bereiken: Postbus 98, 9400 AB Assen.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01178035

E-mailadres: info@eg-assen.nl, website: www.eg-assen.nl, www.evangelischegemeenteassen.nl.

 

Kom eens langs of neem contact op!
Samenkomstadres: CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen
X