“Geestelijke groei voor alle leden en gasten.

Onderwijs

De werkgroep Onderwijs heeft passie voor geestelijk Bijbels onderwijs. Bijbels onderwijs is essentieel voor geestelijke groei. Binnen de EGA wordt aan alle leeftijdsgroepen onderwijs gegeven. Dit gebeurt in de eredienst (met name via de preek) en door middel van de diverse werkgroepen (zondagsschool, jeugdgroepen, kringen, pastoraat).

Het doel van het onderwijs binnen de EGA is geestelijke groei van alle leden en gasten. Het draagt niet alleen bij tot groei in kennis, maar ook in liefde, gebed en toewijding met als doel dat het geloof in Christus en de relatie met de medemensen zullen groeien.

Werkgroepleider Onderwijs: vacature (onder verantwoordelijkheid van bestuurlijk oudste).

Kom eens langs of neem contact op!
Samenkomstadres: CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen
X