“Samen gemeente zijn op grond van het getuigenis van
Jezus Christus als Heer en Heiland.

Financieel/Facilitair

De werkgroep Financieel/Facilitair heeft als roeping dat de huishoudelijke zaken binnen de Evangelische Gemeente Assen (EGA) goed geregeld worden. Het is het verlangen van de werkgroep dat het hierdoor mogelijk wordt dat de diensten ter ere van onze God vlekkeloos en dus zonder organisatorische problemen kunnen verlopen. De Werkgroep Financieel/Facilitair verlangt er daarnaast naar de EGA als geheel, de Raad én de werkgroepleiders van de EGA te ondersteunen om hun doelen te kunnen verwezenlijken.

 

Kom eens langs of neem contact op!
Samenkomstadres: CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen
X