“Samen gemeente zijn op grond van het getuigenis van
Jezus Christus als Heer en Heiland.

Evangelisatie en Zending

De EGA is een naar buiten gerichte gemeente, die zending en evangelisatie belangrijk vindt.

Zending

De EGA ondersteunt onder andere:

  • Stichting European Christian Mission https://ecmnederland.nl/
  • Operatie Mobilisatie https://www.operatiemobilisatie.nl/
  • Open Doors https://www.opendoors.nl/
  • Fam. Filemon, Suriname
  • St. Evangelische Zending Brazilie https://www.ezb.nu/

Evangelisatie

  • De EGA draagt verantwoordelijkheid voor en coördineert de jaarlijkse TT-evangelisatieactie tijdens de week voorafgaand aan de TT-races (laatste weekend van juni)
  • Sommige leden van de EGA werken actief mee tijdens de evangelisatieacties die een keer per maand plaatsvinden op zaterdag op het Koopmansplein in Assen
Werkgroepleider Zending en Evangelisatie: vacature (onder verantwoordelijkheid van de bestuurlijke oudsten)
Kom eens langs of neem contact op!
Samenkomstadres: CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen
X