“Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer!

Muziek en Techniek

God wil dat we Hem eren, aanbidden en prijzen. Binnen de EGA geven we dit onder andere vorm door het zingen van liederen tijdens de dienst op zondag.

Het muziek- en techniekteam verlangt hierin een ondersteunende en leidende rol te nemen. We willen God en de gemeenteleden dienen door middel van muziek en techniek. Met deze middelen verlangen we God groot maken, Hem te prijzen, te aanbidden en hierin de gemeente voor te gaan en te ondersteunen.

Ons verlangen is om dit alles te doen vanuit een dienende, aanbiddende levensstijl, terwijl we ons maximaal inzetten voor een zo hoog mogelijk kwalitatief niveau binnen onze mogelijkheden.

‘… en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft.

Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.’

(Efeze 5: 19 20)

 

Werkgroepleider Muziek en Techniek: vacature

Kom eens langs of neem contact op!
Samenkomstadres: CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen
X