“Het verlangen een dienst te hebben waarin
God en Zijn Zoon Jezus centraal staan.

Groei, ontmoeting & plezier
De EGA verlangt er in de allereerste plaats naar met elkaar een dienst te hebben waarin de Here God en Zijn Zoon de Here Jezus centraal staan
en die tot eer is van Hem en zijn Zoon, geleid door de Heilige Geest. We vinden het daarom belangrijk met de gemeente te groeien naar een dienst,
waarin alle gemeenteleden en bezoekers God én elkaar kunnen ontmoeten.

We willen graag dat iedereen als gevolg daarvan met plezier naar de gemeente gaat.

Diensten

De leiding van het kinderwerk wil de kinderen van 0 t/m 12,13 jaar een veilige plek bieden binnen de EGA waar ze in hun eigen leeftijdsgroep Jezus mogen leren kennen en een relatie mogen opbouwen en onderhouden met Hem.

Wat doen wij

Het doel van het onderwijs binnen de EGA is geestelijke groei van alle leden en gasten. Het draagt niet alleen bij tot groei in kennis, maar ook in liefde, gebed en toewijding met als doel dat het geloof in Christus en de relatie met de medemensen zullen groeien.

Diensten

De leiding van het kinderwerk wil de kinderen van 0 t/m 12,13 jaar een veilige plek bieden binnen de EGA waar ze in hun eigen leeftijdsgroep Jezus mogen leren kennen en een relatie mogen opbouwen en onderhouden met Hem.

Wat doen wij

Het doel van het onderwijs binnen de EGA is geestelijke groei van alle leden en gasten. Het draagt niet alleen bij tot groei in kennis, maar ook in liefde, gebed en toewijding met als doel dat het geloof in Christus en de relatie met de medemensen zullen groeien.

Kom eens langs of neem contact op!

Samenkomstadres : CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen (Let op; dit is geen postadres!)

Postadres : Postbus 98 | 9400 AB Assen

X