“Medechristenen ontmoeten met een passie
Gods Woord te delen en te bestuderen.

Kringen

Binnen de EGA vinden we het belangrijk om medechristenen te ontmoeten en te onderwijzen of te laten onderwijzen in het Woord van God. We hebben een verlangen om in een kring van medechristenen veiligheid te creëren en vanuit deze veiligheid persoonlijke zaken met elkaar te bespreken en voor elkaar te bidden. We hebben passie om met elkaar Gods Woord te delen en te bestuderen, rechtstreeks uit de Bijbel en middels het jaarprogramma geestelijke  groei.

Werkgroepleider Kringen: Tanja Satijn

Kom eens langs of neem contact op!
Samenkomstadres: CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen
X